Forfatteren svarer

Forfatteren svarer

Om bloggen

De omtalte kulturer har eksistert i 10000 år, helt opp til for 100år siden og er svært lite omtalt eller forsket på . Denne boken er et forsøk på å vekke interesse om temaet.

Missing link?

DiskusjonOpprettet av Bjørn Eggen ti., juni 04, 2013 18:34:16

Jeg ble kjent med Per Martin Tvengsberg noen år siden på grunn av hans tidligere kapasitet som konservator ved Hedmarksmuseet. Senere ble jeg kjent med hans teorier om hvordan Svedjebruk kulturer har påvirket europeere. Svedjebruk kultur har i henhold til Per Martin Tvengsberg påvirket europeisk kultur over kanskje 10 000 år og dermed har evolusjonære konsekvenser for sine etterkommere. Vanlig stasjonært landbruk har bare eksistert i 1-2000 år, og har derfor ikke så sterk innvirkning. Og dette er det ikke mye forskning på! Kanskje på grunn av utilstrekkelig arkeologisk materiale? Men det er ikke mindre mulig at hans teorier er riktige for den grunn. De rådende teoriene er at vi gikk fra å være jegere og samlere til plutselig engasjere stasjonær landbruket over natten. Hvor sannsynlig er det? Kommer Per Martin Tvengsberg med en missing link her? Han støtter sine teorier med utrolige spennende rapporter så langt tilbake som det er mulig å komme: Homer, Cesar, Tacitus, Ibn Rustah osv. Det må ha være en stor innsats bare å finne disse kildene. Hans tilnærming var selv å være en etterkommer av folk fra denne kulturen. Jo mer han boret i materialet, begynte han å se mulige sammenhenger med andre spor som nesten nesten var utryddet av tiden. Jeg tror dette må formidles til verden og har vært med på å legge det ut på nettet.

Bjørn Eggen

Bare fascinert og web-redaktør.

  • Kommentarer(0)//blogg.svedjebruk.no/#post0